A Ressha de Gyoukou II for Sharp X68000
Year : 1988
Genre : Strategy
Title screen of the game A Ressha de Gyoukou II on Sharp X68000
Menu screen of the game A Ressha de Gyoukou II on Sharp X68000
In-game screen of the game A Ressha de Gyoukou II on Sharp X68000
In-game screen of the game A Ressha de Gyoukou II on Sharp X68000