AI Igo for Sega Saturn
Year : 1997
Genre : Puzzle
Manuals :
Title screen of the game AI Igo on Sega Saturn
Menu screen of the game AI Igo on Sega Saturn
In-game screen of the game AI Igo on Sega Saturn
In-game screen of the game AI Igo on Sega Saturn