Ai to Yume no Kuni Sanrio Puroland - Chanto Dekiru Kana Minna to Tanoshii Oyuugikai for Sega Pico
Year : 1998
Genre : Educational
Title screen of the game Ai to Yume no Kuni Sanrio Puroland - Chanto Dekiru Kana Minna to Tanoshii Oyuugikai on Sega Pico
Menu screen of the game Ai to Yume no Kuni Sanrio Puroland - Chanto Dekiru Kana Minna to Tanoshii Oyuugikai on Sega Pico
In-game screen of the game Ai to Yume no Kuni Sanrio Puroland - Chanto Dekiru Kana Minna to Tanoshii Oyuugikai on Sega Pico
In-game screen of the game Ai to Yume no Kuni Sanrio Puroland - Chanto Dekiru Kana Minna to Tanoshii Oyuugikai on Sega Pico