Aisle Lord for Sega Mega CD
Year : 1992
Genre : RPG
Title screen of the game Aisle Lord on Sega Mega CD
Menu screen of the game Aisle Lord on Sega Mega CD
In-game screen of the game Aisle Lord on Sega Mega CD
In-game screen of the game Aisle Lord on Sega Mega CD