Akagawa Jirou Mystery - Tsuki no Hikari - Shizumeru Kane no Satsujin for Nintendo DS
Year : 2008
Genre : Adventure
Title screen of the game Akagawa Jirou Mystery - Tsuki no Hikari - Shizumeru Kane no Satsujin on Nintendo DS
Menu screen of the game Akagawa Jirou Mystery - Tsuki no Hikari - Shizumeru Kane no Satsujin on Nintendo DS
In-game screen of the game Akagawa Jirou Mystery - Tsuki no Hikari - Shizumeru Kane no Satsujin on Nintendo DS
In-game screen of the game Akagawa Jirou Mystery - Tsuki no Hikari - Shizumeru Kane no Satsujin on Nintendo DS