Akai Katana Shin for Taito Type X
Year : ????
Genre : Shooter