Arunamu no Kiba - Juuzoku Juuni Shinto Densetsu for NEC PC Engine CD
Year : 1994
Genre : RPG
Front boxart of the game Arunamu no Kiba - Juuzoku Juuni Shinto Densetsu (Japan) on NEC PC Engine CD
Back boxart of the game Arunamu no Kiba - Juuzoku Juuni Shinto Densetsu (Japan) on NEC PC Engine CD