Bakushou!! All Yoshimoto Quiz ou Ketteisen for 3DO
Year : 1995
Genre : Quiz
Title screen of the game Bakushou!! All Yoshimoto Quiz ou Ketteisen on 3DO
Menu screen of the game Bakushou!! All Yoshimoto Quiz ou Ketteisen on 3DO
In-game screen of the game Bakushou!! All Yoshimoto Quiz ou Ketteisen on 3DO
In-game screen of the game Bakushou!! All Yoshimoto Quiz ou Ketteisen on 3DO