Bakushou Yoshimoto no Shinkigeki for NEC PC Engine CD
Year : 1994
Genre : Platform