Beach de Riichi! for Sega Saturn
Year : 1998
Genre : Mahjong
Manuals :
Title screen of the game Beach de Riichi! on Sega Saturn
Menu screen of the game Beach de Riichi! on Sega Saturn
In-game screen of the game Beach de Riichi! on Sega Saturn
In-game screen of the game Beach de Riichi! on Sega Saturn