Choro Q 64 II - Hacha Mecha Grand Prix Race for Nintendo 64
Year : 1998
Genre : Racing
Manuals : JAP
Title screen of the game Choro Q 64 II - Hacha Mecha Grand Prix Race on Nintendo 64
Menu screen of the game Choro Q 64 II - Hacha Mecha Grand Prix Race on Nintendo 64
In-game screen of the game Choro Q 64 II - Hacha Mecha Grand Prix Race on Nintendo 64
In-game screen of the game Choro Q 64 II - Hacha Mecha Grand Prix Race on Nintendo 64