Daiku no Gensan - Kachikachi no Tonkachi ga Kachi for Nintendo Game Boy
Year : 2000
Genre : Action
Title screen of the game Daiku no Gensan - Kachikachi no Tonkachi ga Kachi on Nintendo Game Boy
Menu screen of the game Daiku no Gensan - Kachikachi no Tonkachi ga Kachi on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Daiku no Gensan - Kachikachi no Tonkachi ga Kachi on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Daiku no Gensan - Kachikachi no Tonkachi ga Kachi on Nintendo Game Boy