Eberouge Special - Koi to Mahou no Gakuen Seikatsu for Sony Playstation
Year : 1998
Genre : Adventure
Title screen of the game Eberouge Special - Koi to Mahou no Gakuen Seikatsu on Sony Playstation
Menu screen of the game Eberouge Special - Koi to Mahou no Gakuen Seikatsu on Sony Playstation
In-game screen of the game Eberouge Special - Koi to Mahou no Gakuen Seikatsu on Sony Playstation
In-game screen of the game Eberouge Special - Koi to Mahou no Gakuen Seikatsu on Sony Playstation