G.O.D - Mezameyo to Yobu Koe ga Kikoe for Nintendo Super NES
Year : 1996
Genre : Adventure
Title screen of the game G.O.D - Mezameyo to Yobu Koe ga Kikoe on Nintendo Super NES
Menu screen of the game G.O.D - Mezameyo to Yobu Koe ga Kikoe on Nintendo Super NES
In-game screen of the game G.O.D - Mezameyo to Yobu Koe ga Kikoe on Nintendo Super NES
In-game screen of the game G.O.D - Mezameyo to Yobu Koe ga Kikoe on Nintendo Super NES