Gakken no o-Benkyou Soft - Kakezan Kuku for Sega Pico
Year : ????
Genre : Educational
Title screen of the game Gakken no o-Benkyou Soft - Kakezan Kuku on Sega Pico
In-game screen of the game Gakken no o-Benkyou Soft - Kakezan Kuku on Sega Pico
In-game screen of the game Gakken no o-Benkyou Soft - Kakezan Kuku on Sega Pico