Gambler Jiko Chuushinha - Ippatsu Shoubu! for Sony Playstation
Year : 2000
Genre : Puzzle
Title screen of the game Gambler Jiko Chuushinha - Ippatsu Shoubu! on Sony Playstation
Menu screen of the game Gambler Jiko Chuushinha - Ippatsu Shoubu! on Sony Playstation
In-game screen of the game Gambler Jiko Chuushinha - Ippatsu Shoubu! on Sony Playstation
In-game screen of the game Gambler Jiko Chuushinha - Ippatsu Shoubu! on Sony Playstation