Hiryuu no Ken II - Dragon no Tsubasa for Nintendo NES
Year : 1988
Genre : Action
Local Players : 1
Franchise : Hiryu no Ken
Manuals :
Title screen of the game Hiryuu no Ken II - Dragon no Tsubasa on Nintendo NES
Menu screen of the game Hiryuu no Ken II - Dragon no Tsubasa on Nintendo NES
In-game screen of the game Hiryuu no Ken II - Dragon no Tsubasa on Nintendo NES
In-game screen of the game Hiryuu no Ken II - Dragon no Tsubasa on Nintendo NES