Hiryuu no Ken III - 5 Nin no Ryuu Senshi for Nintendo NES
Year : 1990
Genre : Fighting
Local Players : 1
Franchise : Hiryu no Ken
Manuals :
Title screen of the game Hiryuu no Ken III - 5 Nin no Ryuu Senshi on Nintendo NES
Menu screen of the game Hiryuu no Ken III - 5 Nin no Ryuu Senshi on Nintendo NES
In-game screen of the game Hiryuu no Ken III - 5 Nin no Ryuu Senshi on Nintendo NES
In-game screen of the game Hiryuu no Ken III - 5 Nin no Ryuu Senshi on Nintendo NES