Hissatsu Shigoto Nin for Nintendo NES
Year : 1990
Genre : Adventure
Title screen of the game Hissatsu Shigoto Nin on Nintendo NES
Menu screen of the game Hissatsu Shigoto Nin on Nintendo NES
In-game screen of the game Hissatsu Shigoto Nin on Nintendo NES
In-game screen of the game Hissatsu Shigoto Nin on Nintendo NES