Hoshi No Suna Monogatari 2 for Sharp X68000
Year : 1992
Genre : Adventure
Title screen of the game Hoshi No Suna Monogatari 2 on Sharp X68000
Menu screen of the game Hoshi No Suna Monogatari 2 on Sharp X68000
In-game screen of the game Hoshi No Suna Monogatari 2 on Sharp X68000
In-game screen of the game Hoshi No Suna Monogatari 2 on Sharp X68000