Hyokkori Hyoutan Shima - Nazo no Kaizokusen for Nintendo NES
Year : 1992
Genre : Adventure
Manuals :