Ide Yousuke no Mahjong Juku for Nintendo 64
Year : 2000
Genre : Mahjong
Manuals :
Title screen of the game Ide Yousuke no Mahjong Juku on Nintendo 64
Menu screen of the game Ide Yousuke no Mahjong Juku on Nintendo 64
In-game screen of the game Ide Yousuke no Mahjong Juku on Nintendo 64
In-game screen of the game Ide Yousuke no Mahjong Juku on Nintendo 64