Igo - Kyuu Roban Taikyoku for Nintendo NES
Year : 1987
Genre : Puzzle
Title screen of the game Igo - Kyuu Roban Taikyoku on Nintendo NES
Menu screen of the game Igo - Kyuu Roban Taikyoku on Nintendo NES
In-game screen of the game Igo - Kyuu Roban Taikyoku on Nintendo NES
In-game screen of the game Igo - Kyuu Roban Taikyoku on Nintendo NES