Inoue Mami - Kono Hoshi ni Tatta Hitori no Kimi for NEC PC Engine CD
Year : 1992
Genre : Adventure
Title screen of the game Inoue Mami - Kono Hoshi ni Tatta Hitori no Kimi on NEC PC Engine CD
Menu screen of the game Inoue Mami - Kono Hoshi ni Tatta Hitori no Kimi on NEC PC Engine CD
In-game screen of the game Inoue Mami - Kono Hoshi ni Tatta Hitori no Kimi on NEC PC Engine CD
In-game screen of the game Inoue Mami - Kono Hoshi ni Tatta Hitori no Kimi on NEC PC Engine CD