Jangou for Nintendo NES
Year : 1990
Genre : Mahjong
Franchise : Jangou
Title screen of the game Jangou on Nintendo NES
Menu screen of the game Jangou on Nintendo NES
In-game screen of the game Jangou on Nintendo NES