Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken F - Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu for Sony Playstation 3
Year : 2012
Genre : Slot machine
Manuals :
Title screen of the game Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken F - Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu on Sony Playstation 3
Menu screen of the game Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken F - Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu on Sony Playstation 3
In-game screen of the game Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken F - Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu on Sony Playstation 3
In-game screen of the game Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken F - Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu on Sony Playstation 3