Kachou Shima Kousaku for Nintendo Super NES
Year : 1995
Genre : Adventure