Kaiketsu Yanchamaru 2 - Karakuri Land for Nintendo NES
Year : 1991
Genre : Action
Franchise : Kid Niki / Kaiketsu Yancha Maru
Title screen of the game Kaiketsu Yanchamaru 2 - Karakuri Land on Nintendo NES
Menu screen of the game Kaiketsu Yanchamaru 2 - Karakuri Land on Nintendo NES
In-game screen of the game Kaiketsu Yanchamaru 2 - Karakuri Land on Nintendo NES
In-game screen of the game Kaiketsu Yanchamaru 2 - Karakuri Land on Nintendo NES