Kaizou Choujin Shubibinman Zero for Nintendo Super NES
Year : 1994
Genre : Beat em up
Manuals :
Title screen of the game Kaizou Choujin Shubibinman Zero on Nintendo Super NES
Menu screen of the game Kaizou Choujin Shubibinman Zero on Nintendo Super NES
In-game screen of the game Kaizou Choujin Shubibinman Zero on Nintendo Super NES
In-game screen of the game Kaizou Choujin Shubibinman Zero on Nintendo Super NES