Kaizou Choujin Shubibinman Zero for Nintendo Super NES
Year : 1994
Genre : Beat em up