Kanji de Puzzle for Nintendo Game Boy
Year : 2000
Genre : Adventure
Title screen of the game Kanji de Puzzle on Nintendo Game Boy
Menu screen of the game Kanji de Puzzle on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Kanji de Puzzle on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Kanji de Puzzle on Nintendo Game Boy