Kanshakudama Nage Kantarou no Toukaidou Gojuusan Tsugi for Nintendo NES
Year : 1986
Genre : Action
Title screen of the game Kanshakudama Nage Kantarou no Toukaidou Gojuusan Tsugi on Nintendo NES
Menu screen of the game Kanshakudama Nage Kantarou no Toukaidou Gojuusan Tsugi on Nintendo NES
In-game screen of the game Kanshakudama Nage Kantarou no Toukaidou Gojuusan Tsugi on Nintendo NES
In-game screen of the game Kanshakudama Nage Kantarou no Toukaidou Gojuusan Tsugi on Nintendo NES