Karamuchou wa Oosawagi! - Porinkiis to Okashina Nakamatachi for Nintendo Game Boy
Year : 1998
Genre : Platform
Front boxart of the game Karamuchou wa Oosawagi! - Porinkiis to Okashina Nakamatachi on Nintendo Game Boy