Kidou Keisatsu Patlabor for Nintendo Super NES
Year : 1994
Genre : RPG
Franchise : Kidou Keisatsu Patlabor
Name Function
Naoya Fukushima Music
Yoshiaki Hirasawa Music
Toshihiko Miyoshi Music
YaAMo Music