Kinniku Banzuke GB3 - Shinseiki Survival Retsuden! for Nintendo Game Boy
Year : 2001
Genre : Action
Title screen of the game Kinniku Banzuke GB3 - Shinseiki Survival Retsuden! on Nintendo Game Boy
Menu screen of the game Kinniku Banzuke GB3 - Shinseiki Survival Retsuden! on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Kinniku Banzuke GB3 - Shinseiki Survival Retsuden! on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Kinniku Banzuke GB3 - Shinseiki Survival Retsuden! on Nintendo Game Boy