Kokiatsu Boy for Nintendo Game Boy
Year : 1998
Genre : RPG
Title screen of the game Kokiatsu Boy on Nintendo Game Boy
Menu screen of the game Kokiatsu Boy on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Kokiatsu Boy on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Kokiatsu Boy on Nintendo Game Boy