Arcade Consoles Computers Pong Others All systems Log In Register

Matsumura Kunihiro Den - Saikyou no Rekishi o Nurikaero! for Nintendo Super NES
Year : 1994
Genre : Fighting
Name Function
Takashi Takekura Director
Masahiro Kusunoki Music
Koji Matsui Producer