Nanatsu no Hikan for Sony Playstation
Year : 1996
Genre : Adventure
Title screen of the game Nanatsu no Hikan on Sony Playstation
Menu screen of the game Nanatsu no Hikan on Sony Playstation
In-game screen of the game Nanatsu no Hikan on Sony Playstation
In-game screen of the game Nanatsu no Hikan on Sony Playstation