Naruto - Ninjutsu Zenkai! Saikyou Ninja Daikesshuu for Nintendo GameBoy Advance
Alternate titles : Naruto - Ninja Council
Year : 2003
Genre : Action
Title screen of the game Naruto - Ninjutsu Zenkai! Saikyou Ninja Daikesshuu on Nintendo GameBoy Advance
Title screen of the game Naruto - Ninja Council on Nintendo GameBoy Advance
Menu screen of the game Naruto - Ninjutsu Zenkai! Saikyou Ninja Daikesshuu on Nintendo GameBoy Advance
In-game screen of the game Naruto - Ninjutsu Zenkai! Saikyou Ninja Daikesshuu on Nintendo GameBoy Advance
In-game screen of the game Naruto - Ninjutsu Zenkai! Saikyou Ninja Daikesshuu on Nintendo GameBoy Advance