Naruto - Ninjutsu Zenkai! Saikyou Ninja Daikesshuu for Nintendo GameBoy Advance
Alternate titles : Naruto - Ninja Council
Year : 2003
Genre : Action
Front boxart of the game Naruto - Ninjutsu Zenkai! Saikyou Ninja Daikesshuu (Japan) on Nintendo GameBoy Advance
Front boxart of the game Naruto - Ninja Council (United States) on Nintendo GameBoy Advance
Back boxart of the game Naruto - Ninja Council (United States) on Nintendo GameBoy Advance