Naruto - Ninjutsu Zenkai! Saikyou Ninja Daikesshuu for Nintendo GameBoy Advance
Alternate titles : Naruto - Ninja Council
Year : 2003
Genre : Action