Nekketsu Kakutou Densetsu for Nintendo NES
Year : 1992
Genre : Fighting
Franchise : River City / Kunio-kun
Title screen of the game Nekketsu Kakutou Densetsu on Nintendo NES
Menu screen of the game Nekketsu Kakutou Densetsu on Nintendo NES
In-game screen of the game Nekketsu Kakutou Densetsu on Nintendo NES
In-game screen of the game Nekketsu Kakutou Densetsu on Nintendo NES