Arcade Consoles Computers Pong Others All systems Log In Register

Nibiiro no Koubou - 32-nin no Sensha Chou for Sony Playstation
Year : 1997
Genre : Strategy
Local Players : 1
Name Function
Toshihiro Shiraishi Combat Design
Yukinori Akiyama Graphic Design
Shigeyuki Hamano Graphic Design
Masahiko Hijikata Graphic Design
Takeshi Hirano Graphic Design
Hitoshi Shimokawara Graphic Design
Masaaki Shirasu Graphic Design
Kouichi Yamada Graphic Design
Yoshiharu Kikuchi Map Design
Hiroyuki Kusakai Map Design
Toshihiro Shiraishi Map Design
Kazunori Sato Program
Takamitsu Hisada Scenario
Yasuhiko Noto Scenario & Program
Masato Shimizu Scenario & Program
Shimami Sakaba Sound Design