Arcade Consoles Computers Pong Others All systems Log In Register

Ongaku Tsukuru - Kanade-Ru 2 for Sony Playstation
Year : 1998
Genre : Software
Local Players : 1
Franchise : Ongaku Tsukuru
Other title : 音楽ツクール かなで~る2
Name Function
Yoshihiro Atsumi Director
Hiroyuki Yasui Director
Hirokazu Hamamura Executive Producer
Yoshiko Kage Graphic
Katsumi Araki Photographer
Makoto Fujita Photographer
Suenori Yasuda Photographer
Kenji Sugiuchi Producer
Hiroki Yanagisawa Program
Katsunori Yoshisue Program
Shigeharu Isoda Sound Data
Youta Kitagami Sound Data
Toru Yoshida Supervisor
Takato Yoshinari Supervisor