OutRun for Sega Game Gear
Year : 1991
Genre : Racing
Local Players : 1-2
Name Function
Hiroshi Kawaguchi Music