Pachi-Slot Higurashi no Naku Koro ni Matsuri for Sony Playstation 2
Year : 2010
Genre : Slot machine
Manuals :
Title screen of the game Pachi-Slot Higurashi no Naku Koro ni Matsuri on Sony Playstation 2
Menu screen of the game Pachi-Slot Higurashi no Naku Koro ni Matsuri on Sony Playstation 2
In-game screen of the game Pachi-Slot Higurashi no Naku Koro ni Matsuri on Sony Playstation 2
In-game screen of the game Pachi-Slot Higurashi no Naku Koro ni Matsuri on Sony Playstation 2