Pachinko Data Card - Chou Ataru Kun for Nintendo Game Boy
Year : 1999
Genre : Other
Title screen of the game Pachinko Data Card - Chou Ataru Kun on Nintendo Game Boy
Menu screen of the game Pachinko Data Card - Chou Ataru Kun on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Pachinko Data Card - Chou Ataru Kun on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Pachinko Data Card - Chou Ataru Kun on Nintendo Game Boy