Pachinko Hisshou Guide - Data no Ousama for Nintendo Game Boy
Year : 1999
Genre : Slot machine