Pachinko Saiyuuki for Nintendo Game Boy
Year : 1991
Genre : Slot machine