Puyo Puyo Tsu for Bandai WonderSwan
Year : 1999
Genre : Puzzle
Title screen of the game Puyo Puyo Tsu on Bandai WonderSwan
Menu screen of the game Puyo Puyo Tsu on Bandai WonderSwan
In-game screen of the game Puyo Puyo Tsu on Bandai WonderSwan
In-game screen of the game Puyo Puyo Tsu on Bandai WonderSwan